บุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของคนเกิดวันอังคาร

รูปร่างแข็งแรงกำยำล่ำสันบึกบึนๆอกผายไหล่ผึ่งผิวเนื้อสองสีหรือดำแดงดวงตาดุดันวาจากล้าแข็งพูดตรงไปตรงมาขวานผ่าซากมักมีเรื่องทะเลาะวิวาทไม่ยอมคน

ใจนักเลงห้าวหาญรักการต่อสู้ผจญภัยเจ้าอารมณ์โมโหร้ายดื้อรั้นวู่วามหุนหันพลันแล่นเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบแสดงอำนาจขาดความใจเย็นและความสุขุมนุ่มนวลแต่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง ขยันขันแข็งมานะอดทนและเป็นคนไม่กลัวปัญหาและความยากลำบาก

มีสติปัญญารู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งเป็นคนเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถ่องแท้มีความคิดความอ่านที่ดีคิดเร็วทำเร็วคล่องแคล่วแต่ไม่ละเอียดรอบคอบใจร้อนชอบขันอาสารักษาสัจจะและชอบลงมือทำมากกว่าพูด