คู่ครองที่เหมาะสมของคนเกิดวันจันทร์

คู่ครองที่เหมาะสมของคนเกิดวันจันทร์ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถให้ความรักความอบอุ่น ความเข้าใจและสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้คำแนะนำคำปรึกษาได้ทุกเรื่องในชีวิต

เป็นคนเจ้าชู้มาก มีอารมณ์ความรู้สึกที่เข้าใจเรื่องความรักได้ลึกซึ้งเป็นคนโรแมนติกปากหวานกิริยามารยาทเรียบร้อยซึ่งถือเป็นเสน่ห์ประจำตัวแต่ความรักมักเป็นแบบรักง่ายหน่ายเร็วมีชีวิตคู่จึงมีเรื่องระหองระแหงกันบ่อยหาความสุขได้ยากแต่ถ้าหากรู้จักโอนอ่อนผ่อนปรนในคราวที่ควรผ่อนปรนๆยอมลดทิฐิน้องอรคู่บ้างในบางครั้งก็จะดีไม่น้อยข้อสำคัญคืออย่าจับปลาหลายมืออีกอย่างหากมีคู่แล้วก็เพิ่งเลิกนิสัยเจ้าชู้เสียเพราะรักที่พังทลายก็เพราะเรื่องหึงหวง เลือกคบคนเกิดวันพุธกลางคืนจะคบกันนานหลีกเลี่ยงคนเกิดวันอังคาร